parallax background

Afketsende of gedeelde verbeeldingswerelden?

04/09/19
<
 
Afketsende of gedeelde verbeeldingswerelden?

Kijkervaringen van moslimjongeren en politiestudenten met ISIS-videos en Hollywood-fictie.

Heidi de Mare, Sigrid Burg, Gawie Keyser, Dick de Ruijter & Gabriël van den Brink

Publicatie verwacht in: Tijdschrift voor Veiligheid, no. 2 | 2019

Tussen 2013-2017 circuleerden er veel ISIS-video’s. Doorgaans werd aangenomen dat deze filmpjes moslimjongeren zouden aansporen te radicaliseren en uit te reizen. Maar wat weten we eigenlijk van de verbeeldingswereld van jongeren? Spelen sociologische aspecten zoals de economische, culturele, religieuze achtergrond daarin een beslissende rol? Kunnen we de films en tv-series die jongeren zien gebruiken als toegang tot hun verbeeldingswereld? In hoeverre kan de beeldwetenschap kennis aanreiken die bijdraagt aan de veiligheid? In opdracht van de portefeuillehouder CTER legde de stichting IVMV in een comparatieve pilotstudie een vijftal filmpjes voor aan twintig Nederlandse jongeren (10 met moslimachtergrond resp. 10 politiestudenten), wat uitmondde in een onderzoeksrapport en een film die is gepresenteerd in november 2017 tijdens de Warnsveld-conferentie 2.0. (De Mare et al. 2017a, De Mare et al. 2017b). Opmerkelijk resultaat was dat hun kijkervaringen en gevoelens veel gelijkenis vertoonden.