Contact


Beeld en verbeelding vervullen in de huidige samenleving meerdere functies. De Stichting IVMV richt zich met name op maatschappelijke sectoren waar existentiële zaken op het spel staan – gezondheid, veiligheid, geloof, bestuur, milieu, recht, politiek – en waar de verbeelding een niet te onderschatten publieke rol speelt. Mocht u interesse hebben in een van de producten van de Stichting IVMV dan kunt u contact met ons opnemen.

 
 

Maatschappelijke verbeelding


De Stichting IVMV tracht haar doelstellingen op uiteenlopende wijzen te verwezenlijken. Haar producten variëren van het organiseren van expert-bijeenkomsten, het formuleren en (laten) uitvoeren van onderzoek, het schrijven van teksten, het opstellen van een advies of het leveren van een presentatie inzake actuele vraagstukken. Dit alles om de reflectie over de rol van het beeld en de verbeelding in de maatschappij te bevorderen.

 

Kom in contact met de stichting