parallax background

Het beeld als bron

12/12/17
<
 

Het beeld als bron

Een beschouwing naar aanleiding van recent onderzoek naar Het straatje van Vermeer

Publicatie in: Tijdschrift voor historische geografie, jaargang 2, no. 4 | 2017

Heidi de Mare

In een vorig nummer van het Tijdschrift voor historische geografie (jaargang 2, no. 4 | 2017), bekritiseerden Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer de claim van hoogleraar kunstgeschiedenis Frans Grijzenhout die Vlamingstraat 40-42 in Delft aanwees als de locatie van Het straatje op het bekende schilderij (circa 1658) van Johannes Vermeer. Eijkelboom en Vermeer betwijfelen dat gezien het gebrek aan meetbaar bewijs. In deze bijdrage willen we deze kwestie plaatsen in het licht van de vroegmoderne kunst van het schilderen. Daarbij komen vragen aan bod als: welke vragen kan je stellen aan Het straatje van Vermeer? Heeft de kunstgeschiedenis daarbij een specifieke taak? En op welke (exacte) antwoorden hopen historisch-geografen in deze casus? Deze korte notitie wil enige orde scheppen in de gerezen meningsverschillen. Drie toevallig door Grijzenhout aangehaalde vroegmoderne begrippen — „vrije plaets“, „perspectieven“ en schilderachtig“ — werpen een onvermoede blik op de kwestie en bieden nieuwe antwoorden.