parallax background

Op naar een wetenschapsgeschiedenis als 'const'!

17/02/23
<
 

OP NAAR EEN WETENSCHAPSGESCHIEDENIS ALS ‘CONST’!

REFLECTIE naar aanleiding van Rethinking Stevin, Stevin Rethinking. Constructions of a Dutch Polymath (2021)

 

Heidi de Mare

 

In 2021 verscheen bij Koninklijke Brill NV de bundel Rethinking Stevin, Stevin Rethinking. Constructions of a Dutch Polymath. De redacteuren beloven vernieuwende inzichten in leven en werk van de uit Vlaanderen afkomstige wiskundige Simon Stevin (1548-1620) die vanaf 1581 in Nederland werkzaam was. De wat raadselachtige titel – Stevin heroverwegen, Stevin herdacht? – maakte me nieuwsgierig. Sinds mijn comparatieve promotieonderzoek naar onder meer het vroegmoderne architectonisch denken van Simon Stevin ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in andere, uitdagende zienswijzen die vroegmoderne historische bronnen in een nieuw licht kunnen plaatsen.

 

Lees verder PDF

 

TOWARDS A HISTORY OF SCIENCE AS ‘CONST’!

REFLECTION on Rethinking Stevin, Stevin Rethinking. Constructions of a Dutch Polymath (2021)

 

Heidi de Mare

 

In 2021, Koninklijke Brill NV published the volume Rethinking Stevin, Stevin Rethinking. Constructions of a Dutch Polymath. The editors promise innovative insights into the life and work of the Flemish mathematician Simon Stevin (1548-1620), who worked in the Netherlands from 1581 onward. The somewhat enigmatic title – Stevin reconsidered, Stevin reconceived? – made me curious. Since my comparative doctoral research on Simon Stevin’s early modern architectural thinking, among other subjects, I have always remained interested in different, challenging views that can cast early modern sources in a new light.

 

Read more PDF