parallax background

REVIEW KUNST D.V. (Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie [2020]

01/11/21
<
 

Review Kunst D.V., Marleen Hengelaar-Rookmaker en Roger D. Henderson (red.), Uitgeverij Buijten & Schipperheijn 2020, ISBN: 9789463690706, 374 pp., € 29,90.

1 november 2021, Heidi de Mare

 

In mijn huidige project over de genealogie van het kunstbegrip onderzoek ik hoe kunst, beeld en verbeelding in heden en verleden zoal zijn opgevat. De bundel Kunst Deo Volente (zo God het wil) biedt getuige de ondertitel een actueel inzicht in de vigerende ‘(neo)calvinistische perspectieven’ en maakt dus nieuwsgierig naar de grondslagen daarvan. Naast de redactionele inleiding door Marleen Hengelaar-Rookmaker (dochter van Hans Rookmaker) en filosoof Roger D. Henderson, zijn de veertien bijdragen thematisch onderverdeeld in calvinistische wortels, kunstgeschiedenis, esthetica en kunsttheologie, aangevuld met een zestal besprekingen van kunstwerken. De vraag is waarin de specificiteit van deze (neo)calvinisme kunstbeschouwing is gelegen en hoe deze is te plaatsen in de stamboom die zich inmiddels begint af te tekenen. Hebben we te maken met een speciale aftakking of is er sprake van overlap met andere kunstopvattingen? Als richtsnoer fungeren twee kwesties die in de bundel als motief voor publicatie worden genoemd: men wil afstand nemen van de populaire opvatting dat gereformeerden het tweede gebod strikt naleven en dus principieel afwijzend staan tegenover beelden. En men wil meer aandacht genereren voor een christelijke invalshoek die in de bestaande kunstgeschiedenis en kunstkritiek vaak genegeerd is waardoor christelijke kunst daarbinnen altijd een marginale rol heeft gespeeld.   

 

lees verder: PDF