parallax background

Ruw ontwaken uit een neoliberale droom en de eigenheid van het Europese continent

15/04/20
<
 

Gabriël van den Brink

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in tal van landen het liberale denken dominant. Ook in Nederland koos de overheid als het even kon voor deregulering, privatisering en marktwerking. Bovendien zette het Westen na het vallen van de Berlijnse Muur vol enthousiasme in op wereldwijde vrijhandel. Hoewel die agenda ontegenzeggelijk voordelen had, bracht ze ook problemen mee, zoals een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, flexibilisering van de vaste baan, meer asociaal gedrag en een breed levend gevoel dat de nationale gemeenschap erodeert. De bestuurlijke elite leek nauwelijks te begrijpen wat er gaande was. Zowel links als rechts van het politieke midden bleef men vasthouden aan liberale denkwijzen. Juist dat bood ruimte aan rechts-populistische politici die het onbehagen uitbuitten en de polarisatie verder opvoerden. Niet zonder succes, zoals de verkiezingsuitslagen in de meeste Europese landen laten zien. Hoewel velen zich daarover bezorgd tonen, hebben slechts weinigen een helder antwoord op de vraag wat er met de Nederlandse samenleving is gebeurd. Die vraag komt in dit boek op genuanceerde wijze aan bod, waarbij tevens duidelijk wordt in welke richting we de huidige problemen kunnen oplossen. Het geheel wordt afgesloten met een nawoord over de corona-crisis.

 

Digitale Boekpresentatie: 28 mei 2020 op het youtube-kanaal van De Nieuwe Wereld 

Up date 15 juni 2020: inmiddels is er een tweede druk!

Up date 1 juli 2020: derde druk.

Up date 1 november 2021: vierde druk, met een nieuw nawoord: „Wat de coronacrisis over onze omgang met het neoliberalisme leert“.

Te bestellen bij bol.com