Voorbij de muren van macht en moraal

Voorbij de muren van macht en moraal

Gabriël van den Brink
13/11/19

Gabriël van den Brink

In het Oude Testament wordt verteld hoe het volk Israël na veertig jaar omzwervingen in de woestijn op een zeker moment het beloofde land binnen gaat. Ze staan aan de oostkant van de Jordaan en willen de stad Jericho aan de overzijde van de rivier veroveren. Dan krijgt Jozua, die Mozes na diens overlijden als leider van het volk Israël is opgevolgd, een boodschap van God. Ze houdt kort gezegd in dat Israël elke veldslag zal winnen zolang het volk zich houdt aan de door Mozes afgekondigde wet. Toch gaat Jozua niet meteen tot een aanval over. Hij stuurt eerst twee spionnen naar de stad toe om te zien hoe het met de verdediging staat. Deze mannen vinden onderdak bij Rachab, een hoer die vlak bij (of wellicht in) de hoge stadsmuur woonachtig is. Het duurt niet lang of de koning van Jericho hoort dat er spionnen in de stad zijn. Rachab is bereid om hen te verbergen in ruil voor de belofte dat zij en haar familie zal worden gespaard wanneer Israël de stad binnenvalt. De spionnen beloven dat en worden door Rachab op het dak van haar huis verborgen. Ze laat aan soldaten van de koning weten dat beide mannen hun toevlucht in de bergen hebben gezocht. Dankzij deze list keren de spionnen veilig naar Jozua terug.

Vervolgens slaat het volk Israël zijn tentenkamp op aan de oevers van de Jordaan. Ze worden toegesproken door Jozua die vertelt dat God hen bij de oversteek zal helpen. Hij draagt de hogepriesters op om de Ark van het Verbond te dragen en als eerste de rivier in te gaan. Het volk moet enige afstand bewaren en dat gebeurt. Zodra de priesters een voet in het water zetten, houdt de stroom op en valt de rivierbodem droog. Op die manier kunnen 40.000 gewapende mannen de andere kant bereiken. Het duurt niet lang of het verhaal over deze wonderlijke gebeurtenis komt alle koningen op westelijke oever ter ore waarna een grote angst voor de Israëlieten ontstaat. Want een volk dat wordt bijgestaan door de God die zoiets kan moet wel heel machtig zijn. Geen wonder dat ook Jericho geduchte maatregelen neemt. De stad had al een reusachtige verdedigingsmuur maar nu deed ze die volledig op slot. Vanaf dat moment niemand erin of eruit.