Stichting IVMV

De Stichting IVMV kan de rijkgeschakeerde verbeeldingswereld voor u analyseren.


Over de stichting | →
 

Actueel bij de stichting.

WEBSITE & MAGAZINE

WEBSITE

Eind 2019 bestaat de Stichting IVMV 10 jaar: er zijn enthousiaste bestuursleden aangetreden en er hebben zich nieuwe partners aangesloten. Een mooie aanleiding om de website te vernieuwen!

De Stichting tracht haar doelstellingen op uiteenlopende wijzen te verwezenlijken. Op de website houden we u op de hoogte van onze bezigheden: onder ACTUEEL treft u, naast de agenda, nieuws, blogs en reviews aan. Onder BIBLIOTHEEK hebben we onze publicaties geplaatst, zowel boeken als artikelen, die regelmatig de vrucht zijn van onderzoek dat wij in opdracht hebben gedaan. Onze missie, de samenstelling van bestuur en onze partners vindt u onder OVER DE STICHTING, evenals informatie over ons Kijk- en Strijdgenootschap, onze Opdrachtgevers en met wie we samenwerken.

MAGAZINE

In ons IVMV on-line MAGAZINE publiceren we samen met partners en gastonderzoekers over een actueel thema dat zich in de maatschappelijke verbeelding aandient. Met gedegen analyses, essays, columns, interviews, beeldformaties en meer willen we het debat over de maatschappelijke verbeelding zo op de publieke agenda zetten. Denk aan thema's als de rol van fictie en verbeelding bij ziekte en gezondheid, klimaat en veiligheid, gender en religie, maar ook over beeldrecht en beeldverbod.

Ons eerste nummer #1 | 2013 was gewijd aan AMBTENAREN & HET BEELD. Nummer #2 | 2014 had als thema HET BEELD VAN MOSLIMS IN NLnummer #3 | 2015 ging over SCHRIKBEELDEN en nummer #4 | 2017 vroeg aandacht voor GESCHIEDENIS, BEELD & VERBEELDING. Alle bijdragen zijn binnenkort ook beschikbaar het archief in onze Bibliotheek. Nummer #5 | 2019, MUREN, DOORGANGEN EN POORTWACHTERS is in najaar 2019 verschenen: naar aanleiding van de Val van de Berlijnse Muur, dertig jaar geleden, vroegen wij ons af hoe het tegenwoordig staat met het denken over muren en doorgangen in het publieke domein, en welke rol beeld en verbeelding daarin spelen.

En een volgend nummer? De huidige tijd vraagt veel van onze verbeelding — corona-virus en klimaat, racisme en #MeToo — en dus is in deze roerige tijd een uitgewogen reflectie noodzakelijk op beeld & beeldvorming, verbeelding & beeldenstorm. We hadden soms al een vooruitziende blik en hebben al eens dossiers tegen het licht gehouden. We zitten boordevol plannen, dus hou ons de komende tijd in de gaten!

NUMMER 52019

MUREN, DOORGANGEN EN POORTWACHTERS​ Dertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Een unieke gebeurtenis. Alleen al omdat we het exacte moment weten dat de Muur viel: 9 november 1989 om 18.57 uur. Het was het tijdstip waarop Günter Schabowski bij een persconferentie de volgende mededeling deed: “Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen”. Een maatregel die per direct inging. DDR-burgers konden vanaf dat moment vrij heen en weer reizen tussen Oost- en West-Berlijn. De muur die al vanaf 1961 Oost-Berlijn van West-Berlijn scheidde, was er niet meer. Lees verder of bekijk de inhoud