Over de Stichting IVMV


We zijn ondergedompeld in een dynamische beeldwereld. Beelden bieden vergezichten en verankeren wie we zijn. Ze vormen ons geheugen, onze opinies en verwachtingen, vaak ongemerkt, en beheersen het publieke debat. Beelden brengen ons in beweging, bieden ons een spiegel of houden ons gevangen. Maar hoe doen ze dat? De maatschappelijke verbeelding is meer geordend dan we als individu, groep of organisatie beseffen. De Stichting IVMV kan die rijkgeschakeerde verbeeldingswereld voor u analyseren. Inzicht in geschiedenis, rol en overtuigingskracht van beeld en verbeelding helpt om meer gedisciplineerd te kijken en om slimmer in te spelen op actuele kwesties.

Missie

In onze jeugd wilden we dat de verbeelding aan de macht zou zijn. Maar stel nu eens dat beelden en verbeelding in het Westen altijd al machtig zijn geweest… Dan zouden we onszelf, onze cultuur en onze geschiedenis met andere ogen moeten zien. De Stichting IVMV, instituut voor maatschappelijke verbeelding, opgericht op 3 december 2009 en voortgekomen uit een initiatief van Gabriël van den Brink en Heidi de Mare (2006), tracht dat te doen en wel langs drie zichtlijnen. We beschouwen de verbeelding als een domein van menselijke ervaring dat eigen codes en conventies kent. We willen nagaan welke evolutie de verbeelding in de loop van haar geschiedenis heeft doorgemaakt. En we onderzoeken de manier waarop de verbeelding voor diverse groepen uit de samenleving functioneert. Zo ontvouwt zich een breed en intrigerend onderzoeksterrein waarop nog maar een paar eerste stappen zijn gezet. De Stichting IVMV komt graag in contact met onderzoekers die zich bij deze ontdekkingstocht willen aansluiten. De Stichting IVMV

Doelstellingen

Doelstelling van de Stichting IVMV is de bevordering van de reflectie op de rol die de verbeelding speelt in de maatschappij. De Stichting IVMV onderneemt hiertoe activiteiten die de reflectie kunnen bevorderen zoals

  • het opsporen van actuele vraagstukken waarbij beelden de maatschappelijke discussie beïnvloeden
  • het stimuleren van openbaar debat over hoe beelden deze invloed uitoefenen

De Stichting IVMV tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door onder andere

  • het organiseren van expertmeetings
  • het verwerven en laten uitvoeren van onderzoeksopdrachten
  • het aanbieden van een on-line magazine waarin gerapporteerd wordt over actuele thema’s waarin de maatschappelijke verbeelding centraal staat

 

Kijk- en Strijdgenootschap

Binnen het Kijkgenootschap dat we in het IVMV hebben gevormd, houden onderzoekers zich bezig met de aard en overtuigingskracht van verschillende soorten beelden en de vraag hoe ze de verbeelding vorm geven en de mate waarin ze maatschappelijk gedeeld worden. We zoeken het debat en de samenwerking met onderzoekers die vanuit diverse disciplines belangstelling voor deze problematiek hebben.

In het zogeheten Strijdgenootschap dat we aan het IVMV hebben gekoppeld, houden publicisten zich bezig met de rol die beelden, verbeelding en beeldvorming spelen bij de politieke strijd. We zoeken het debat en de samenwerking met publicisten en onderzoekers die vanuit diverse disciplines belangstelling voor deze problematiek hebben.