Bibliotheek


In de bibliotheek zijn publicaties opgenomen van medewerkers aangesloten bij de Stichting IVMV. Al deze boeken, artikelen en lezingen achten we van belang om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.


12