parallax background

Waartoe is Nederland op aarde?

<
 

Waartoe  is Nederland op aarde? Nadenken over verleden, heden en toekomst van ons land. 

Gabriël van den Brink (red.)

Het publieke debat over de Nederlandse identiteit woedt in alle hevigheid. De globalisering zou de nationale staat van zijn betekenis beroven terwijl dé Nederlandse identiteit niet zou bestaan. De auteurs van deze bundel gaan echter dwars tegen deze denkbeelden in. In hun ogen is „Nederland“ een relevante categorie en laat het eigene van de Nederlandse maatschappij zich wel degelijk in kaart brengen.

Het gevoel van nationale verbondenheid zou vooral leven onder laagopgeleide Nederlanders, maar in deze bundel wordt het debat over nationale eigenheid op een academisch niveau gevoerd. De waardering van de geschiedenis hoeft niet te leiden topt conservatisme, omdat je bij het vormgeven van de toekomst altijd op het verleden moet voortbouwen. Daarom proberen de auteurs een verhaal te ontwikkelen dat verleden, heden en toekomst op een zinvolle wijze met elkaar verbindt en zo de tegenstellingen van het huidige debat te boven gaat.